Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 07.05.2020 klo 17:29 - 18:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
21   Mötets laglighet och beslutförhet
22   Protokolljusterare
23   Godkännande av föredragningslistan
24   Utlåtande om Maanrakennus M. Laivola Oy:s vattenlagsenliga tillståndsansökning (ESAVI/4418/2020) för Garpgård i Lovisa
25 Understöd för miljövårdsfrämjande verksamhet 2020
26 Skriftlig utsaga för förtydligande av en tillståndsbestämmelse i det gemensamma tillståndet för NCC Industry Oy
27   Begäran om omprövning av tillstånd för miljöåtgärder 2020-36
28   Utlåtande om MVL Lomat Oy:s vattenlagsenliga tillståndsansökning (ESAVI/4418/2020) / muddring av vattenområde och byggande av båtbrygga, sjösättningsramp och konstgjort grund, Lovisa
29 Tjänsteinnehavarbeslut
30   För kännedom
31   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.
Kanervala Anne tf led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 16.5. - 5.6.2020