Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 13.05.2020 klo 18:00 - 21:01

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
48   Mötets laglighet och beslutförhet
49   Protokolljusterare
50   Godkännande av föredragningslistan
51   Understöd till Folkhälsans simskolor 2020
52 Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar 2020
53 Specialunderstöd till idrottsföreningar 2020
54 Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar 2020
55 Specialunderstöd till ungdomsföreningar 2020
56 Verksamhetsunderstöd till kulturföreningar 2020
57 Projektunderstöd till kulturverksamhet 2020
58   Utförande av arbete har avbrutits för kultur- och fritidstjänsterna
59   Tjänsteinnehavarbeslut
60   Övriga ärenden
61   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Bergström Torbjörn Ossian ersättare
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Pekkola Janne ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Tenhunen Timo tf. dir. för centr. för bildn. och välfärd
Hämäläinen Päivi fritidssekreterare/sakkunnig