Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 29.04.2020 klo 18:00 - 19:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
38   Mötets laglighet och beslutförhet
39   Protokolljusterare
40   Godkännande av föredragningslista
41   Granskning av skolornas elevupptagningsområden
42 Lovisa medborgarinstituts uppgifter och tjänst från och med 1.8.2020
43 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
44   Tjänsteinnehavarbeslut
45   För kännedom
46   Övriga ärenden
47   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo tf dir. för centralen för bildning och välfärd