Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 07.04.2020 klo 18:15 - 19:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
37   Mötets laglighet och beslutförhet
38   Protokolljusterare
39   Godkännande av föredragningslistan
40   Principer för utdelning av välfärdsnämndens bidrag 2020
41   Utförande av arbete har avbrutits för kultur- och fritidstjänsterna
42   Understöd för simresor, Lovisa simsällskap
43   Klagomål gällande nyckelavgift
44   Budgetens uppföljningsrapport
45   Tjänsteinnehavarbeslut
46   Övriga ärenden
47   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Rossi Reeta ledamot
Stenberg Immo ersättare
Åminne Kasper ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Tenhunen Timo tf. dir. för centr. för bildn. och välfärd