Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 25.03.2020 klo 18:09 - 20:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
27   Mötets laglighet och beslutförhet
28   Protokolljusterare
29   Godkännande av föredragningslista
30 Avtal om gemensamt skolväsen och om avtalets utvidgning från och med 1.8.2020
31 Servicenätlösning från och med 1.8.2020
32   Läroböcker och kompletterande material 2020-2022 (2024) - att ansluta sig till samordnad upphandling
33 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
34   För kännedom
35   Övriga ärenden
36   Tjänsteinnehavarbeslut
37   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo tf dir. för centralen för bildning och välfärd
Hovi Karolina M. Bäcklunds ersättare