Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 05.03.2020 klo 17:30 - 17:59

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
12   Mötets laglighet och beslutförhet
13   Protokolljusterare
14   Godkännande av föredragningslistan
15   Utlåtande om YIT Teollisuus Oy:s kompletterade miljökonsekvensbeskrivning som gäller utvidgning av stenmaterialområdet i Malmgård i Lovisa
16   Begäranden om omprövning av bygglov 2018-262
17   Utlåtande om detaljplaneutkastet för bostadsmässområdet Drottningstranden
18 Tjänsteinnehavarbeslut
19   För kännedom
20   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Hällfors Per ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Illman Alf ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Kanervala Anne tf ledande byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.3. - 3.4.2020