Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 11.03.2020 klo 18:00 - 20:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
26   Mötets laglighet och beslutförhet
27   Protokolljusterare
28   Godkännande av föredragningslistan
29 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2019
30 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2019
31   Begäran om utlåtande för utredning av servicenätet
32   Tjänstemannabeslut
33   Övriga ärenden
34   Anhållan om understöd, Valkom byaförening
35   För kännedom
36   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Määttä Jouni ersättare
Nurkkala Kirsi ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Tenhunen Timo tf. dir. för centr. för bildn. och välfärd
Yrjölä Ville ungdomsfmge. repr.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla, 24.3.-15.4.2020  
Början av 24.03.2020