Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 12.03.2020 klo 17:30 - 18:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
23   Mötets laglighet och beslutförhet
24   Protokolljusterare
25 Grundtrygghetsnämndens verksamhetsberättelse 2019
26   Val av ledande läkare
27   Val av socialarbetare, vuxensocialarbete
28   Att ta i bruk det första optionsåret i upphandlingsavtalet mellan Lovisa stad och apoteket Loviisan Kruunu-apteekki om upphandling av dosdispenseringstjänster
29   Lovisa stads upphandling av tvätteritjänster för 2020-2022
30   Utlåtande om servicenätsutredningen
31   Tjänsteinnehavarbeslut
32   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
33   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Bruce Marina Grundströms ersättare
Onnila Ulla Rönkkös ersättare
Peräkylä Jere ungd.fullm. representant
Povenius Annette sekreterare
Iivonen Jaana servicechef, tf grundtryggh.dir.
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla