Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.04.2020 klo 18:00 - 19:00

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17   Att ändra förvaltningsstadgan för att möjliggöra elektroniska sammanträden
18   Att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti
19 Att avstå från att anordna bostadsmässa på grund av den kritiska ekonomisituationen, fullmäktigemotion
20   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Bruce Marina ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Lindell Enni representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Meriheinä Thérèse Willners ersättare
Hovi Karolina Aitokaris ersättare
Eriksson Mats Björkman-Nysténs ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Haverinen Katri Kokkos ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 22.4-29.5.2020