Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 26.02.2020 klo 18:00 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
14   Mötets laglighet och beslutförhet
15   Protokolljusterare
16   Godkännande av föredragningslista
17 Principer för bestämmandet av kurspriser för medborgarinstitutet från och med 1.8.2020
18 Nämnden för fostran och bildnings verksamhetsberättelse 2019
19   Omfördelning av centralens för bildning och välfärds investeringsanslag 2020, projekt under 100 000 euro
20 Begäran om utlåtande om detaljplaneförslaget för Drottningstranden (dnr 469/10.02.03/2019)
21 Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2020
22   Timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2020-2021
23   För kännedom
24   Övriga ärenden
25   Tjänsteinnehavarbeslut
26   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef