Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 20.02.2020 klo 18:30 - 20:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Östnylands 4H ansökan om bidrag
4 Tjänsteinnehavarbeslut till kännedom för nämnden
5 Bidrag åt enskilda vägar 2020-21
6   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag
7   Utarrendering av åker
8 Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken, fullmäktigemotion
9   Saker till kännedom
10 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Hovi Antti viceordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Peräkylä Jere ungdomsfullmäktiges representant
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman