Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 19.02.2020 klo 18:00 - 18:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Val av direktion, Lovisa medborgarinstitut
4   Att bevilja borgen för lån, Lovisa å:s rensningssammanslutning
5 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
6 Minska matsvinnet från skolorna, fullmäktigemotion
7 Belysning av lättrafikled på Smedjevägen, fullmäktigemotion
8 Iståndsättande av Gråbergs bostadsområde, fullmäktigemotion
9 Att reda ut beläggnings- och reparationsskulden för gator, fullmäktigemotion
10 Att rena vatten med hjälp av UV-desinficering, fullmäktigemotion
11 Jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution, fullmäktigemotion
12 Kvällsmottagning i hälsocentralen, fullmäktigemotion
13 Kumulativ projektuppföljning av inkomster/utgifter för bostadsmässan från år 2019 till slutet av år 2024, fullmäktigemotion
14   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Lindell Enni representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Rosenberg Thomas Stenvalls ersättare
Starck-Kastrén Martina Grundströms ersättare
Eriksson Mats Turkus ersättare
Relander Ilkka Bruces ersättare
Holmström Eeva Laihos ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 26.2- 3.4.2020.