Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 12.02.2020 klo 18:00 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
13   Mötets laglighet och beslutförhet
14   Protokolljusterare
15   Godkännande av föredragningslistan
16 Godkännande av dispositionsplan 2020, välfärdsnämnden
17   Principer för utdelning av välfärdsnämndens bidrag 2020
18 Kulturens projektunderstöd hösten 2019
19   Välfärdsnämndens representant till uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
20   Projektplan för Lovisa stads huvudbiblioteks nya lokaler
21 Begäran om utlåtande om detaljplaneförslaget för Drottningstranden (dnr 469/10.02.03/2019)
22   Tjänstemannabeslut
23 Övriga ärenden
24   Anhållan om tilläggs-anslag för att upprätta en projektplan för välfärdshallen
25   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ersättare
Määttä Jouni ersättare
Haverinen Katri ersättare
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Yrjölä Ville ungd.fullm.repr.
Åminne Kasper ungd.fullm.repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 24.02.2020