Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 15.01.2020 klo 18:00 - 19:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Granskning och godkännande av räkningar 2020, välfärdsnämnden
5   Beviljande av kulturpris
6   Val av årets idrottare och premiering av framgångsrika idrottare
7   Val av årets veteranidrottare
8   Mottagare av Hilleröd-pokalen 2019
9   Årets Aktiva
10   Tjänstemannabeslut
11   Övriga ärenden
12   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Haverinen Katri Pekkolas ersättare
Söderholm Li-Lo ledamot
Vuokko Marjo Rossis ersättare
Väkevä Antti ledamot
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Yrjölä Ville ungdomsfullm.repr.

Till påseende  
Lovisa stad elektorniska anslagtavla  
Början av 27.01.2020