Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 30.01.2020 klo 18:02 - 21:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Stranddetaljplan, Solgläntan, Sarfsalö
5 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
6 Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, park-, grön- och vattenområdena som gränsar till dessa
7   Anhållan om anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler
8   Direktupphandlingsförfarande, rivningsarbeten i anslutning till renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del
9   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Staffans Sten suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Paljakka Sari näringslivschef
Leikas Timo planerare
Huhtiniemi Perttu planerare
Okkonen Niina projektchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 7-27.2.2020  
Början av 07.02.2020