Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 18.12.2019 klo 18:00 - 19:46

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
116   Mötets laglighet och beslutförhet
117   Protokolljusterare
118   Godkännande av föredragningslista
119   Arbetsdagar och lov läsåren 2020-2021 och 2021-2022; förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
120   Ändring av beloppet för hemvårdsstödets kommuntillägg från och med 1.3.2020
121   Granskning och godkännande av räkningar 2020, nämnden för fostran och bildning
122 Sammandrag av reslutaten av enkäten Hälsa i skolan 2019 i Lovisa och Lappträsk
123 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
124   Tjänsteinnehavarbeslut
125 För kännedom
126   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Noroviita Erja M. Vuokkos ersättare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 03.01.2020