Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 11.12.2019 klo 17:00 - 00:33

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
143   Mötets laglighet och beslutförhet
144   Protokolljusterare
145   Stadsfullmäktiges sammanträden 2020
146   Redogörelser för bindningar
147 Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2018
148 Uppdatering av serviceavtalet för social- och hälsovård mellan Lovisa och Lappträsk
149 Godkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs slutredovisning/bokslut
150 Avtal angående ordnande av fritt bildningsarbete från och med 1.1.2020
151   Anslagsändringar i budgeten för 2019
152 Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokaler
153 Budget och ekonomiplan 2020-2022
154 Att återställa beläggningen på Saltbodtorget till sin ursprungliga form, fullmäktigemotion
155   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Gustafsson Siv sakkunnig
Rosenberg Thomas Skogsters ersättare
Lindroos Johannes Hannus ersättare
Haverinen Katri Karvonens ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 19.12.2019-27.01.2020.