Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 17.12.2019 klo 17:30 - 18:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
120   Mötets laglighet och beslutförhet
121   Protokolljusterare
122 Lovisa äldrepolitiska programs åtgärds- och utvecklingsplan för åren 2013-2020
123   Vårdarvodena inom närståendevården år 2020
124 Resultaten av kundnöjdhetsenkät på hemsjukhuset
125 Förfrågningar om kundtillfredsställelse inom seniorservicen
126 Förändringar i Östra Nylands socialjour
127 Sammandrag av resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2019 i Lovisa och Lappträsk
128 Upphandling av dygnetrunttjänster inom barnskyddet i Nyland - öppnandet av dynamiskt ramarrangemang
129 Godkännande av anvisningarna för barnskyddets familjevård samt precisering av arvodena
130 Tjänster för barn och ungas arvoden och ersättningar till familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner 2020
131 Granskning och godkännande av grundtrygghetscentralens fakturor 2020
132 Beslut om social- och hälsovårdens klientavgifter 2020
133 Budgetens uppföljning för tiden 1.1-31.10.2019
134   Beviljande av bidrag
135   Grundtrygghetsnämndens sammanträden år 2020
136   Användning av medel från seniorfonden
137   Ersättningar till stödpersoner inom handikappservicen från och med 1.1.2020
138   Tjänsteinnehavarbeslut
139   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
140   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Grundström Ben ledamot
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Onnila Ulla ersättare
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Iivonen Jaana servicechef
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef, sekreterare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla