Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 20.11.2019 klo 18:00 - 18:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
106   Mötets laglighet och beslutförhet
107   Protokolljusterare
108   Godkännande av föredragningslista
109 Minska matsvinnet från skolorna, fullmäktigemotion
110 Lovisa stads och Lappträsk kommuns avtal om ordnande av skolkurators- och skolpsykologtjänster
111 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
112   Tjänsteinnehavarbeslut
113   För kännedom
114   Övriga ärenden
115   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 05.12.2019