Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 04.12.2019 klo 18:00 - 21:05

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
82   Mötets laglighet och beslutförhet
83   Protokolljusterare
84   Godkännande av föredragningslistan
85 Avgifter för Lovisa stads museum från och med 1.1.2020
86   Ansökan om projektbidrag, Liljendal IK
87 Kulturens projektunderstöd hösten 2019
88 Välfärdstjänsternas understödsdirektiv
89 Premieringsdirektiv, idrotts- och ungdomstjänster
90 Beviljande av kulturpris
91 Träningsturavgifter, salhyror och serviceavgifter
92 Budgetens uppföljningsrapport
93   Tjänstemannabeslut
94   Övriga ärenden
95   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Lönnfors Johanna ersättare
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Haverinen Katri ersättare
Rossi Reeta ledamot
Stenberg Immo ersättare
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Hämäläinen Päivi fritidssekr.
Rosendahl Ulrika museiintendent

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 18.12.2019