Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 31.10.2019 klo 17:30 - 19:08

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
76   Mötets laglighet och beslutförhet
77   Protokolljusterare
78   Godkännande av föredragningslistan
79 Porlom gårds marktäktstillstånd på fastighet 407-409-32-405 i Porlom by i Lappträsk kommun
80   Delegering av miljövårdsmyndighetens beslutanderätt
81 Gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen för ASM Kiviainespalvelu Oy för brytning av berg, krossning och mottagning av överskottsjord på fastighet Rnr 434-435-6-31 i Garpgård i Lovisa stad
82 Tjänsteinnehavarbeslut
83 För kännedom
84   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 12.11.-2.12.2019