Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 23.10.2019 klo 18:00 - 18:46

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
95   Mötets laglighet och beslutförhet
96   Protokolljusterare
97   Godkännande av föredragningslista
98 Avtal om gemensamt skolväsende, uppdatering från och med 1.1.2020
99 Förvaltningen av Lovisa nya medborgarinstitut från och med 1.1.2020
100   Lovisa stads städtjänsts förbindelseanslutning till matt- och handduksservice
101 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
102   Tjänsteinnehavarbeslut
103   För kännedom
104   Övriga ärenden
105   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Tenhunen Timo utbildningschef

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 29.10.2019