Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 24.10.2019 klo 17:30 - 18:26

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
155   Mötets laglighet och beslutförhet
156   Protokolljusterare
157   Godkännande av föredragningslistan
158 Att genomföra Östra strandbanan genom att delta i projektet, fullmäktigemotion
159 Till Svenäsvägen i Valkom en lättrafikled som leder förbi bullervall, fullmäktigemotion
160 Att utveckla Forsby med hjälp av geografiskt informationssystem och att marknadsföra området som ett livskraftigt område, fullmäktigemotion
161 Att i detaljplanen för centrum inkludera en byggnad för bibliotek och konsertsal, fullmäktigemotion
162 Arrendeavtal för fastigheter som staden äger och arrenderar ut, fullmäktigemotion
163 Val av elleverantör för tidsperioden 1.1.2020-31.12.2023
164 Ekonomiöversikt
165   Tjänsteinnehavarbeslut
166   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Hansson Kenneth suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Blomberg Ulf projektledningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Paljakka Sari näringslivschef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 31.10-20.11.2019  
Början av 31.10.2019