Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 03.10.2019 klo 16:30 - 19:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
149   Mötets laglighet och beslutförhet
150   Protokolljusterare
151   Godkännande av föredragningslistan
152 Budgeten för år 2020 och ekonomiplan för år 2021-2022
153 Budgeten för år 2020, investeringar
154   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Hyvönen Petri suppleant
Staffans Sten suppleant
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Henriksson Eija ekonomiplanerare
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 10.10-30.10.2019  
Början av 10.10.2019 00:00