Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 09.10.2019 klo 18:00 - 20:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
74   Mötets laglighet och beslutförhet
75   Protokolljusterare
76   Godkännande av föredragningslistan
77 Avgifter för Lovisa stads museum från och med 1.1.2020
78 Välfärdsnämndens budgetförslag för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020-2022
79   Tjänsteinnehavarbeslut
80   Övriga ärenden
81   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa E. Kähärän ersättare
Leinonen Janniina ungd.fullm.repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Heijnsbroek-Wirén Mia projektkoordinator