Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Föredragningslista (+ tilläggslista) 10.10.2019 kl. 17:30 -
Grundtrygghetscentralen, Öhmansgatn 4, Lovisa

Saknr.   Rubrik  Föredragningslista (+ tilläggslista) i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Budget och ekonomiplan för åren 2020-2022
4   Val av hälsocentralläkare
5 Att införskaffa halkskydd för skor för invånare i senioråldern, fullmäktigemotion
6   Anskaffning av en flyttbar lyftstol till hemvården
7   Att ta i bruk det andra optionsåret i upphandlingskontraktet som ingåtts mellan Lovisa stad och Fazer Food Services Ab gällande upphandling av hemmåltidstjänster (kalla måltider)
8 Inledning av konkurrensutsättningen av färdtjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp- och socialvårdslagen
9   Tjänsteinnehavarbeslut
10   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
11   Övriga ärenden
12   Löneförhöjning för socialarbetarna

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lindell Armi viceordförande
Grundström Ben ledamot
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr. ordf.
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Iivonen Jaana servicechef
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef