Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 10.10.2019 klo 17:30 - 18:39

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
99   Mötets laglighet och beslutförhet
100   Protokolljusterare
101 Budget och ekonomiplan för åren 2020-2022
102   Val av hälsocentralläkare
103 Att införskaffa halkskydd för skor för invånare i senioråldern, fullmäktigemotion
104   Anskaffning av en flyttbar lyftstol till hemvården
105   Att ta i bruk det andra optionsåret i upphandlingskontraktet som ingåtts mellan Lovisa stad och Fazer Food Services Ab gällande upphandling av hemmåltidstjänster (kalla måltider)
106 Inledning av konkurrensutsättningen av färdtjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp- och socialvårdslagen
107   Tjänsteinnehavarbeslut
108   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
109   Övriga ärenden
110   Löneförhöjning för socialarbetarna

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lindell Armi viceordförande
Grundström Ben ledamot
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Iivonen Jaana servicechef
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla