Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.10.2019 klo 18:00 - 19:26

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
109   Mötets laglighet och beslutförhet
110   Protokolljusterare
111   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2020
112   Fastställande av fastighetsskattesatsen för 2020
113   Förslag om tilläggsanslag för investeringen i Societetshuset 2019
114   Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokaler
115 Överföring av hemsjukhusverksamheten i Lovisa stad som affärsöverlåtelse till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
116   Integration av läkemedelsförsörjningen i Lovisa stad som en del av HNS Apoteks verksamhet
117   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av ny ledamot, näringslivs- och infrastrukturnämnden
118 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2018
119 Allokering av hälsovårdscentralläkarresurser, fullmäktigemotion
120 Att uppmärksamma de kommuninvånare som fyller 100 år, fullmäktigemotion
121 Fullmäktigemotioner
122 Klimatstrategi för Lovisa för att uppnå kolneutralitet 2030, fullmäktigemotion
123 Solpaneler till taken på byggnader ägda av Lovisa stad, fullmäktigemotion
124 Information vid beredningsskedet av planer, fullmäktigemotion
125 Att ändra förvaltningsstadgans § 135, fullmäktigemotion
126   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Holmström Eeva Tähtinens ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Haverinen Katri Karvonens ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Rossi Reeta Noroviitas ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare
Taipale Tero J. ledande läkare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.10-29.11.2019.