Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 25.09.2019 klo 18:30 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
39   Mötets laglighet och beslutförhet
40   Protokolljusterare
41   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Pitkäpää by väglag
42   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Haddas-Dalby väglag
43   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Marieberg-Klåskas enskilda väglag
44   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Isnäs-Edö väglag
45   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Blybergs väglag
46   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Haddom bys väglag
47   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Sarvlaks-Grevböle enskilda väglag
48   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Jeppas-Kivimäki yksityistie
49   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag
50   Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020, Sarvlaks-Räfsby väglag
51 Grundförbättringar 2019
52 Tänsteinnehavarbeslut till kännedom för nämnden
53 Budget och personalplan för år 2020
54   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman
Karlsson Mikael ersättare
Pappila Jorma ersättare