Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 26.09.2019 klo 17:30 - 20:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
132   Mötets laglighet och beslutförhet
133   Protokolljusterare
134   Godkännande av föredragningslistan
135 Ändring av detaljplan, stadsdel 4 Nedrestaden, en del av kvarter 418 och vattenområde som anknyter till det (tomten för Överstens slott)
136 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-439-1-35
137 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-471-1-51
138 Ändring av stranddetaljplan, Tjuvö-Österskog, Pernå
139   Förslag om tilläggsanslag för investeringen i Societetshuset 2019
140 Val av entreprenörer för vinterunderhåll - Delområde A
141 Val av entreprenör för vinterunderhåll - Delområde B
142 Val av entreprenörer för vinterunderhåll - Delområde C
143 Val av entreprenörer för vinterunderhåll - Delområde D
144 Budgeten för år 2020 och ekonomiplan för år 2021-2022
145 Budgeten för år 2020, investeringar
146 Ekonomiöversikt
147   Tjänsteinnehavarbeslut
148   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Skogster Leif ledamot
Hyvönen Petri suppleant
Karvonen Juha stst representant
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Blomberg Ulf projektledningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Henriksson Eija ekonomiplanerare
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 4.10-24.10.2019  
Början av 04.10.2019 00:00