Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 11.09.2019 klo 18:00 - 19:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
65   Mötets laglighet och beslutförhet
66   Protokolljusterare
67   Godkännande av föredragningslistan
68 Socialdemokratiska fullmäktigegruppen (SDP) - budgetmotion för 2020, ny idrottshall
69 Välfärdsnämndens budgetförslag för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-22
70 Anhållan om understöd, Lovisa Tennisklubb
71   Tjänsteinnehavarbeslut
72   Övriga ärenden
73   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Laiho Pasi ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Stenberg Immo ersättare
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Häkkinen Tapani bibliotekschef

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 23.09.2019