Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 25.06.2019 klo 17:30 - 18:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
53   Mötets laglighet och beslutförhet
54   Protokolljusterare
55   Godkännande av föredragningslistan
56 Utlåtande om YIT Suomi Oy:s miljökonsekvensbedömningsrapport som gäller utvidgning av stenmaterialområdet i Malmgård i Lovisa
57 Bygglov 407-2019-8, Henriksson Ben ja Disa
58 Revidering av Lovisa stads miljöskyddsföreskrifter
59 Miljötillstånd till Lujabetoni Oy:s betongproduktfabrik i Lovisa på adressen Segersbyvägen 3
60   Utlåtande om utkastet till delgeneralplan för vindkraft i Tetom
61 Tjänsteinnehavarbeslut
62   För kännedom
63   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3. - 23.7.2019