Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 25.06.2019 klo 18:00 - 19:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
47   Mötets laglighet och beslutförhet
48   Protokolljusterare
49   Godkännande av föredragningslistan
50 Ungdomsfullmäktiges verksamhetsdirektiv
51 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
52 Budgetens uppföljningsrapport
53   Övriga ärenden
54   Tjänsteinnehavarbeslut
55   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Pekkola Janne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Stenberg Immo ersättare
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kankkunen Iiro ungd.fullm. ordf.