Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.06.2019 klo 18:00 - 21:17

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
60   Mötets laglighet och beslutförhet
61   Protokolljusterare
62 Beviljande av bilförmån
63 Lovisa stads koncerndirektiv
64 Försäljning av strandtomt nr 51
65   Tomtkampanj i Byarnas stad
66   De principer enligt vilka vattenandelslagen kan, om de så önskar, överlåta sina ledningsnät och ansvar till Affärsverket Lovisa Vatten
67 Godkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs bokslut för 2018 och beviljande av ansvarsfrihet för 2018
68 Att godkänna avtal om att upplösa samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
69 Forsby konditionstrappa, fullmäktigemotion
70 Forsby badplats ska omändras till badstrand, fullmäktigemotion
71 Att inkludera bedömning av konsekvenser för företag i beslutsfattandet inom näringslivspolitiken i Lovisa, fullmäktigemotion
72 Utvärderingsberättelse för 2018
73 Godkännande av bokslutet 2018 och beviljande av ansvarsfrihet
74 Att underlätta situationen för personer som söker asyl, fullmäktigemotion
75 Idrottshallen i idrottsparken, fullmäktigemotion
76 Att uppmärksamma de kommuninvånare som fyller 100 år, fullmäktigemotion
77 Allokering av hälsovårdscentralläkarresurser, fullmäktigemotion
78 Att genomföra Östra strandbanan genom att delta i projektet, fullmäktigemotion
79   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Malmberg Irene ekonomisakkunnig
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Rosenberg Thomas Willners ersättare
Hämäläinen Satu Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros erästtare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 18.6-25.7.2019.