Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 18.07.2019 klo 17:30 - 18:48

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
100   Mötets laglighet och beslutförhet
101   Protokolljusterare
102   Godkännande av föredragningslistan
103 Val av huvudentreprenör för del 1/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
104 Val av elentreprenör för del 1/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
105 Val av ventilationsentreprenör för del 1/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
106 Val av rörentreprenör för del 1/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
107 Val av huvudentreprenör för del 2/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
108 Val av elentreprenör för del 2/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
109 Val av ventilationsentreprenör för del 2/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
110 Val av rörentreprenör för del 2/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
111 Tjänsteinnehavarbeslut
112 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Skogster Leif ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 25.7.-14.8.2019  
Början av 25.07.2019 00:00