Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 16.05.2019 klo 17:30 - 19:00

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
37   Mötets laglighet och beslutförhet
38   Protokolljusterare
39   Godkännande av föredragningslistan
40 Understöd för miljövårdsfrämjande verksamhet 2019
41   Affärsverket Lovisa Vatten, tillståndsansökningar för att avsluta verksamheten av avloppsreningsverken i Pernå kyrkby, Isnäs och Forsby som är belägna på f.d. Pernå kommuns område samt att avskriva miljötillstånden, Lovisa
42 Revidering av Lovisa stads miljöskyddsföreskrifter
43 Revidering av Lappträsk kommuns miljöskyddsföreskrifter
44 Att 2019-2023 delta i den regionala uppföljningen av luftkvaliteten i Nyland
45 Miljötillstånd för behandling och mellanlagring av vissa jordmaterial och visst rivningsavfall i Dödensdal i Lovisa/Affärsverket Lovisa Vatten
46 Bygglov 2019-95, Perttu Valaja Oy
47   Åläggande av förvaltningstvång enligt 126 § i avfallslagen, avslutande av behandlingen av ärendet
48   Åläggande av förvaltningstvång enligt 75 § i avfallslagen, avslutande av behandlingen av ärendet
49 Tjänsteinnehavarbeslut
50   För kännedom
51   Övriga ärenden
52   Tjänsten som byggnadsinspektör

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Laitinen Henry ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Östman Maud miljöv.inspekt.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.6. - 4.7.2019