Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 09.05.2019 klo 17:35 - 19:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
37   Mötets laglighet och beslutförhet
38   Protokolljusterare
39 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2018
40 Att godkänna bottenplanen / Servicehuset Lyckans tillbyggnad
41 Social- och patientombudsmannens utredning för 2018
42   Att införskaffa halkskydd för skor för invånare i senioråldern
43   Att ta i bruk optionen i seniortjänsterna i Lovisa stads ramavtal för upphandling av effektiverat serviceboende för äldre
44   Att delta i ett kundorienterat servicesedelnätverk
45   Delegering av befogenhet
46   Val av socialarbetare
47   Konkurrensutsättning av talterapitjänster
48   Beställarspecifikt serviceavtal med Stella Hemtjänster Ab
49   Handikappservicen inom Lovisa stads grundtrygghetscentrals konkurrensutsättning av färdtjänster för sådana gravt funktionsnedsatta studeranden som deltar i andra stadiets utbildning
50 Budgetens uppföljning för tiden 1.1-31.3.2019
51   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
52   Tjänsteinnehavarbeslut
53   Övriga ärenden
54   Val av hälsocentralläkare

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lindell Armi viceordförande
Grundström Ben ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef
Iivonen Jaana servicechef
Heikkilä Päivi välfärdskoord.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 20.5-10.6.2019.