Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 27.05.2019 klo 18:30 - 20:04

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
24   Mötets laglighet och beslutförhet
25   Protokolljusterare
26 Val av skogsoffert
27 Fördelning av bidrag för underhåll av enskilda vägar
28   Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Backas-Hultgårds väglag
29   Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Pitkäpää by väglag
30   Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Määrlahden asutus tiekunta
31   Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Bästonin tiekunta
32   Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Lappnor-Käldas väglag
33   Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Ömossa-Björkkärr väglag
34 Ansökan om grundförbättringsbidrag för år 2019, Sågsundet-Agricola väglag
35 Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken, fullmäktigemotion
36 Tjänsteinnehavarbeslut landsbygdsnämnden för kännedom
37   Till kännedom om skog och åker
38 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Karlsson Ann-Mari ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman
Lemmelä Jukka landsbygdsombudsman
Pappila Jorma ersättare