Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 23.05.2019 klo 17:30 - 19:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
68   Mötets laglighet och beslutförhet
69   Protokolljusterare
70   Godkännande av föredragningslistan
71 Delgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, Pernå
72 Undantagslov, 434-401-6-69-V316
73 Omorganisering av arbetsverkstadsverksamheten från och med 1.6.2019
74 Ombildning av tjänsten som sysselsättningskoordinator till en uppgift som näringslivs- och sysselsättningskoordinator samt ledigförklarande av uppgiften
75 Försäljning av redskap till Loviisan Kiinteistöhuolto Oy - Lovisa Fastighetsservice Ab
76 Lokallösningarna för Harjurinteen koulus gamla del
77 Att godkänna bottenplanen / Servicehuset Lyckans tillbyggnad
78 Byggande av lättrafikled vid Gamla Viborgsvägen, val av entreprenör
79 Ekonomiöversikt
80 Val av entreprenör för rivningsarbete/Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
81   Tjänsteinnehavarbeslut
82   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Paljakka Sari näringslivschef
Leikas Timo planerare
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 31.5-20.6.2019  
Början av 31.05.2019