Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 08.05.2019 klo 18:00 - 19:17

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
33   Mötets laglighet och beslutförhet
34   Protokolljusterare
35   Godkännande av föredragningslistan
36   Understöd till Folkhälsans simskolor 2019
37 Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar 2019
38 Specialunderstöd till idrottsföreningar 2019
39 Verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar 2019
40 Specialunderstöd till ungdomsföreningar 2019
41 Verksamhetsunderstöd till kulturföreningar 2019
42 Projektunderstöd för kulturverksamhet 2019
43   Tjänstemannabeslut
44 För kännedom
45 Övriga ärenden
46   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Bergström Torbjörn Ossian ersättare
Lönnfors Johanna ersättare
Eriksson Mats ledamot
Määttä Jouni ersättare
Nurkkala Kirsi ledamot
Haverinen Katri ersättare
Vuokko Marjo ersättare
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Khomich Leo ungd.fullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.