Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.04.2019 klo 18:00 - 18:26

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Protokolljusterare
38   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av ny ledamot, näringslivs- och infrastrukturnämnden
39   Näringslivs- och infrastrukturnämnden, val av ersättare
40 Administrativ sammanslagning av Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut
41 Överlåtelse av bostadsegendom genom apport till Lovisa Bostäder Ab och försäljning av fastigheter belagda med aravabegränsningar till bolag under bildning
42   Att delegera beredningen av generalplaner
43 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
44 Att tidsenligt framlägga stadens protokoll på stadens hemsidor, fullmäktigemotion
45 Fullmäktigemotioner
46   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Nevalainen Sofia ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Sillanpää Merja rektor
Rosenberg Thomas Thesslunds ersättare
Hämäläinen Satu Lappalainens ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Nurkkala Kirsi Hagfors ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagastavla