Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 10.04.2019 klo 18:00 - 18:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
25   Mötets laglighet och beslutförhet
26   Protokolljusterare
27   Godkännande av föredragningslistan
28   Initiativ om att tidigarelägga öppethållingstiden av Idrottspaviljongens konditionssal
29 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
30 Investeringsprojekt som underskrider 100 000 euro 2019, välfärdsnämnden
31   Tjänstemannabeslut
32   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom H. Karlssons ersättare
Lappalainen Kalevi viceordförande
Lönnfors Johanna N. Björkman-Nysténs erättare
Kähärä Erika ledamot
Määttä Jouni Määttäs ersättare
Pekkola Janne ledamot
Vuokko Marjo Rossis ersättare
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.4.-14.5.2019