Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 24.04.2019 klo 18:00 - 19:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
32   Mötets laglighet och beslutförhet
33   Protokolljusterare
34   Godkännande av föredragningslista
35   Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om en lönefordran som gäller en studiehandledare i Lovisa stad
36 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
37 Upphandlingsbeslut: Upphandling av skolskjutsar för läsåret 2019-2020 innefattande även andra persontransporter
38   Tjänsteinnehavarbeslut
39   Övriga ärenden
40   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Nevalainen Sofia viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
af Hällström Suvi R. Rossis ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Mårtens Siv ekonomiplanerare

Till påseende  
7.5.-28.5.2019  
Början av 07.05.2019