Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 25.04.2019 klo 17:30 - 18:51

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
54   Mötets laglighet och beslutförhet
55   Protokolljusterare
56   Godkännande av föredragningslistan
57 Stranddetaljplan, Solgläntan, Sarfsalö
58 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-415-1-9
59 Undantagslov som gäller behovet av planering på strandområden, 434-446-1-121
60 Godkännande av huvudritningar och kostnadsberäkning för Societetshusets renovering
61 En bastu till Ekudden, fullmäktigemotion
62 Forsby badplats ska omändras till badstrand, fullmäktigemotion
63 Forsby konditionstrappa, fullmäktigemotion
64 Att inkludera bedömning av konsekvenser för företag i beslutsfattandet inom näringslivspolitiken i Lovisa, fullmäktigemotion
65 Ekonomiöversikt
66   Tjänsteinnehavarbeslut
67 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Blomberg Ulf projektledningschef
Lindroos Markus infrastrukturchef
Paljakka Sari näringslivschef
Hirvonen Petri sysselsättningskoord./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3.5-23.5.2019  
Början av 03.05.2019 00:00