Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Utvecklings- och koncernsektionen
Protokoll 04.04.2019 klo 16:06 - 19:37

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Kymmenedalens El Ab:s bolagsstämma; att utse kandidat till ledamot i förvaltningsrådet och styrelsen samt val av representant till bolagsstämma
4   Genomgång av avtal som ingåtts med och i Lovisa Fastighetsservice Ab samt diskussion om verksamheten som kommit igång
5   EdupoliPointCollege Oy, val av representant
6   Diskussion om Posintra och eventuell ägarstyrning beträffande val till Posintras ledning
7   Genomgång av utkastet till Lovisa stads koncerndirektiv
8   Övriga ärenden
9   Lovisa Bostäder Ab:s extraordinarie bolagsstämma 5.4 och val av medlemmar till styrelsen
10   Grundandet av ett nytt dotterbolag under Lovisa Bostäder Ab för uthyrning av Aravabostäder och val av medlemmar till styrelsen för bolaget som ska grundas

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Malmivaara Jouni ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Holmström Joakim direktör för centralen näringsliv och infrastruktu
Hirvonen Petri tf näringslivschef
Grundström Maria Uutinens ersättare
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Paljakka Sari sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla