Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 04.04.2019 klo 17:30 - 18:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
26   Mötets laglighet och beslutförhet
27   Protokolljusterare
28   Godkännande av föredragningslistan
29 Bygglov 2019-68, Loval Oy
30 Att göra en begäran om förundersökning, utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol, 949/10.03.00/2018
31   Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol
32 Utlåtande till Nylands avfallshanteringsmyndighet beträffande utkastet till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter
33 Tjänsteinnehavarbeslut
34   För kännedom
35   Övriga ärenden
36 Utlåtande till Nylands avfallshanteringsmyndighet om slamtransportsystemet

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Laitinen Henry ersättare
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr./sekr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.4. - 3.5.2019  
Början av 13.04.2019 00:00