Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 28.03.2019 klo 17:30 - 19:22

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
41   Mötets laglighet och beslutförhet
42   Protokolljusterare
43   Godkännande av föredragningslistan
44   Att delegera beredningen av generalplaner
45 Nyttjanderätt till området för Lovisa gästbåtshamn 2019-2023
46 Godkännande av avtal för skötsel av dagvattenrör
47 Val av entreprenör för läggande av permanent beläggning 2019
48 Forsby badplats ska omändras till badstrand, fullmäktigemotion
49 Lekplatserna i centrum och i Forsby
50 Ekonomiöversikt
51   Tjänsteinnehavarbeslut
52   Asia ei ole julkinen
53   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Malmivaara Jouni viceordförande
Grundström Maria ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Järvinen Lilian turistsekreterare
Hirvonen Petri tf. näringslivschef/sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5.4-25.4.2019  
Början av 05.04.2019 00:00