Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 26.03.2019 klo 18:00 - 21:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
21   Mötets laglighet och beslutförhet
22   Protokolljusterare
23   Godkännande av föredragningslista
24 Administrativ sammanslagning av Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut
25   Att inleda planering av en lokalhelhet för småbarnspedagogiken
26 Farliga vägar och vägavsnitt fr.o.m. 1.8.2019
27 Tidigareläggning av A1-språken från och med 1.8.2019
28   Timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2019-20
29 Investeringsprojekt som underskrider 100 000 euro 2019, nämnden för fostran och bildning
30   Tjänsteinnehavarbeslut
31   För kännedom

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Bäcklund Marina ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Rossi Reeta ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Hurmerinta Anders D. Hannus ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Sillanpää Merja sakkunnig
Paakkanen Petra sakkunnig
Tenhunen Laura sakkunnig