Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 14.03.2019 klo 17:30 - 18:37

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
20   Mötets laglighet och beslutförhet
21   Protokolljusterare
22 Grundtrygghetsnämndens verksamhetsberättelse 2018
23   Servicesedel inom munhälsovården för kommuninvånarna i Lappträsk
24   Uppföljning av hur de språkliga rättigheterna förverkligas
25   Anmälningsärenden till gundtrygghetsnämnden för kännedom
26   Tjänsteinnehavarbeslut
27   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lindell Armi viceordförande
Relander Ilkka ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Forsblom Lisbeth servicechef
Iivonen Jaana servicechef
Sippula Päivi servicechef
Bruce Marina Grundströms ersättare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla