Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 07.03.2019 klo 17:30 - 18:04

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
18   Mötets laglighet och beslutförhet
19   Protokolljusterare
20   Godkännande av föredragningslistan
21 Marktäktstillstånd för Maarakennus M. Laivola Oy för täkt av stensubstanser i Lovisa stad i Garpgård by på fastighet Miilukallio Rnr 434-435-6-33
22 Tjänsteinnehavarbeslut
23   För kännedom
24   Övriga ärenden
25   Lovisa Hamn Ab:s ansökan om att ändra miljötillstånd, utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Kanerva Oliver ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 16.3. - 5.4.2019