Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 13.03.2019 klo 18:00 - 18:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17   Godkännande av föredragningslistan
18 Kultur- och fritidsnämndernas verksamhetsberättelse 2018
19 Budgetens uppföljningsrapport/välfärdsnämnden
20 Lovisa Skytteförenings ansökan om understöd
21   Övervakning av Tessjö ungdomsgård
22   Grundande av ungdomsnätverk
23   Tjänstemannabeslut
24   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Määttä Jouni ersättare
Pekkola Janne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Stenberg Immo ersättare
Malmivaara Jouni stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.